Albaen, Kasper

Pia1 som er solgt til Elisabeth og Kjell Håvard :-).
Gizmo som er solgt til Elisabeth og Kjell Håvard :-).